obsluga prawna organizacji pozarzadowych

obsluga prawna organizacji pozarzadowych Rzeczy te omówione do tej pory, analizując moc definiowania zadań i rozwijanie dobrych kadrowych technik, są tak samo ważne dla długoterminowej jako planowania krótkoterminowego.

W niektórych organizacjach, długoterminowe planowanie to dotyczy scenariuszy dla okresów dwudziestoletniej oddzielną funkcję. W innych długoterminowych oznacza przyszłym roku lub nawet w przyszłym miesiącu. Jak stosuje się tutaj, "długoterminowe" odnosi się do okresu planowania trzech do pięciu lat.

Proces projektowania organizacji, w celu zaspokojenia potrzeb pięcioletnich składa się z:

(1) Określenie celów,

(2) Określenie korzyści potrzebne ze struktury organizacyjnej,

obsluga prawna organizacji pozarzadowych

(3) Projektowanie struktury,

(4) Przydział mocy,

(5) Projektowanie miejsc pracy przez okres co najmniej dwóch poziomach zarządzania, a

(6) Określenie specyfikacji dla każdej pozycji.

Pod koniec tego procesu plan powinien znać dość dobrze idealną formę prognozowanych na organizację pięciu lat w przyszłości i być w stanie planować zmiany w oparciu o porównanie obecnej i przyszłej struktury. Z tego porównania może płynąć każdą potrzebną rozwoju siły roboczej, poszukiwania pracowników lub zasady i procedury, które pozwolą organizacji rozwijać się w proponowanym państwa.

Wpis zawdzięczamy